• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

ORS quản lý cổ đông cho một số công ty chưa niên yết (OTC), khi có nhu cầu chuyển nhượng chứng khoán, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:
01 bản gốc Số/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;

- 02 bản Giấy đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng. Tải về 

- 02 bản Hợp đồng chuyển nhượng. Tải về 

- 01 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- 01 bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền đối với khách hàng là tổ chức chuyển nhượng;

- 01 Giấy giới thiệu người đi thực hiện thủ tục chuyển nhượng;

- Quyết định mua bán do người chịu trách nhiệm trước Pháp luật ký (đối với khách hàng là tổ chức chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng).


Lưu ý: ORS không nhận chuyển nhượng hộ. 


Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ Phận Quản lý sổ cổ đông tại địa chỉ sau:

- Quý khách vui lòng liên hệ: Số điện thoại: (028) 39118014. 

                                               Địa chỉ: 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 TP.HCM.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý khách vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau:  Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý khách và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.