• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
VN-INDEX 1,059.49 113.43(11.99%) 102 50 181
Mở cửa:1,059.61 KLGD (cổ phiếu):323,694,474 Vốn hóa (tỷ đồng):1,068.96
Cao nhất:1,060.43 GTGD (tỷ đồng):7,710.759 Số CTNY:333
Thấp nhất:946.06 Cao nhất 52 tuần:601.04 P/E:16.017
Đóng cửa:1,059.49 Thấp nhất 52 tuần:560.78 P/B:1.071
Ngày12/0511/0508/0507/0506/05
VN-Index544.41551.67554.51552.98549.30
Khối lượng GD79,641,182108,342,08172,948,23070,107,66089,293,918
Giá trị GD (tỷ)1,388.641,603.521,009.171,057.491,448.41
GTGD ròng của NĐTNN (tỷ)222.13124.960.3832.9937.77
Chỉ số PE16.01716.01716.01716.01716.017
Chỉ số PB1.0711.0711.0711.0711.071
You need to upgrade your Flash Player
HNX-INDEX 0.00 0.00(0.00%) 0 0 0
Mở cửa:110.45 KLGD (cổ phiếu):0 Vốn hóa (tỷ đồng):129.81
Cao nhất:0.00 GTGD (tỷ đồng):0.000 Số CTNY:0
Thấp nhất:0.00 Cao nhất 52 tuần:0.08 P/E:14.211
Đóng cửa:0.00 Thấp nhất 52 tuần:0.08 P/B:0.833
Ngày12/0511/0508/0507/0506/05
HNX-Index79.1579.7680.2979.9479.38
Khối lượng GD43,563,95641,621,44330,975,29534,936,77250,208,361
Giá trị GD (tỷ)451.47429.44364.82388.60577.62
GTGD ròng của NĐTNN (tỷ)21.44-1.760.0321.77-0.88
Chỉ số PE14.21114.21114.21114.21114.211
Chỉ số PB0.8330.8330.8330.8330.833
You need to upgrade your Flash Player